Barnsoldater i världen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • VG
 • 6
 • 1525
 • PDF

Barnsoldater i världen

En längre uppsats där eleven undersöker hur barn rekryteras som barnsoldater och vilken påverkan detta har på dem. Vidare så belyser eleven även initiativ som tagit från bl.a. FN och UNICEF för att stoppa rekryteringen av barnsoldater.

Följande frågor besvaras:
- I vilka delar av världen sker detta, är det bara pojkar eller är det flickor med?
- Vet vi vad barn utses för när dem är i stridsläger?
- Vad kan vi göra för att stoppa det, flera hundra oskyldiga barn dör varje år?
- Vilka länder sker det i, är det bara u-läder eller även i-länder? Hur ska vi göra för att detta inte ska sluta?

Innehåll

- Syfte och frågeställning
- Inledning
- Metod
- Källförteckning
- Avhandling och analys
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Diskussion och slutsatser
- Källhänvisning

Utdrag

Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att upplysa om hur barn påverkas som blir mer eller mindre tvingade att delta i kriget trots att det bryter mot både barnkonventionen och Romstadgan. Jag vill veta hur barnen påverkas av detta och hur det går till. Jag vill också få belyst vad som görs för att stoppa rekryteringen av barnsoldater.

Metod
Jag har sökt information via internet för att det är en snabb och enkel metod. Jag har läst material i tidningsartiklar samt lånat bok på biblioteket. Jag har lyssnat på UR Play och SVT Play som har flera program inspelade om barnsoldater. Har även tittat på texter och där barnen själv berättar om deras situation. Dessutom om några av de här organisationerna skulle göra något fel, så granskas dem av många personer i världen så då får man reda på det snabbt. Jag valde att göra på detta sätt eftersom jag inte har råd eller tid att åka ner till Afrika t.ex. Jag känner även inte några människor i min närhet som har någon stor kunskap om detta ämne. Jag har ändvänt mig av forskningslitteratur som böcker och artiklar och internetkällor. Det är väldigt svårt att bevisa vad som är sant i materialet från internet. Och därför är jag försiktig med det materialet jag och därför använder jag bara sådant som är utgivet från organisationer som är allmänt erkända... Köp tillgång för att läsa mer

Barnsoldater i världen

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra lite kort men väl utvecklad
 • 2015-12-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra skrivet, och sammanhängande
 • 2017-02-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra uppsats!!!
 • 2016-12-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Guld, hjälpte mig otroligt mycket