Barocken | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • VG
 • 7
 • 2517
 • PDF

Fördjupningsarbete: Barocken | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om barocken som epok. Eleven redogör för barockens musik och konst, och berättar om den svenska poeten Georg Stiernhielm som verkade under barocken. Även Sveriges storhetstid lyfts fram.

Innehåll

- Musik
- Konst
- Sveriges storhetstid
- Litteratur
- Källor (löpande i texten)

Utdrag

Musik: Barockens musiktid börjar ca 1600 och slutar år 1750 (enligt Bonniers musik lexikon sid34). Medans om man kollar wikipedia så börjar barockens musiktid i slutet av 1500 men slutar på år 1750.

Barocken är tiden då man säger att operan föddes på riktigt. Italien var det land som var mest aktivt inom musiken under barocken. Enligt Bonniers musik lexikon (sid 338) var Operan runt 1620-40 störst i Italien.

Claudio Monteverdi sägs vara den största inom musiken runt 1600 talet (BML sid 299). Monteverdi jobbade i början med kören men övergick sedan till operor. Hans första opera heter Orfeo och skrevs år 1607. Orfeo var det första mästerverket men inte den först operan, den första operan heter Dafne och kompenserades av Jacopo Peri år 1597 (www.mogensoperasidor.se) . Men musiken till Dafne har försvunnit.

Generalbas är något som kopplas ihop med barocken, mest eftersom det var då den användes. Hugo Riemann skrev till och med genaralbasszeitalter när han skulle namnge barocken (wikipedia). Generalbas användes huvudsakligen till ackordinstrument som ex. Orgel, harpa och gitarr (Ne).

Antonio Vivaldi var en Italiensk violinist och tonsättare som levde mellan år 1678 och 1741. Han var prästvig och hade rött hår därför kallades han ''il prete rosso'' den röda prästen. Han jobbade på ett klosterliknande hem för föräldralösa flickor som musiklärare mellan 1704-40. Han gjorde över 400 konserter och det var då han skrev han skrev hans flesta bidrag till musikhistorien. De som jag tror är hans kändaste verk är de fyra årstiderna. De fyra årstiderna var något jag själv kände igen efter att ha lyssnat på, även om jag inte viste vem som skrev de fyra årstiderna eller ens namnet på låtarna och av den musik jag lyssnat på från barocken var Vivaldi min favorit. (Bonniers musik lexikon sid 518-519).
http://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0 (Vår från de fyraårstiderna av Vivaldi).
Det var inte bara Italien som ville förändras utan även andra länder. Frankrike exempelvis utbildade en nationell operastil. Och tyskland hävdade sin självständighet med hjälp... Köp tillgång för att läsa mer

Barocken | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförligt och bra, hjälpte en hel del.
 • 2015-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Rikkkkktttiiigttttttt braaaaaaaaaaaaaaaa:):):):)