Batteriets inre resistans | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • C
  • 5
  • 1763
  • PDF

Batteriets inre resistans | Labbrapport

En labbrapport som beskriver hur batteriets inre resistans (det som skyddar batteriet vid kortslutning) fungerar genom att undersöka den med hjälp av formeln U = ε - RiI.

Innehåll

BATTERIETS INRE RESISTANS

- Inledning
- Teori
- Material
- Utförande
- Mätresultat
- Analys av mätresultat
- Felkällor
- Resultat / diskussion
- Källor

Utdrag

Material:
▪ 4,5 -voltsbatteri
▪ Reglerbart motstånd
▪ Amperemeter
▪ Voltmeter
▪ 5 sladdar
▪ 2 krokodil klämmor

Utförande:

• Kontrollera med voltmetern att batteriet är okej. Voltmetern har mycket hög resistans, så strömmen genom kretsen kommer vara nära 0, och därmed får vi enligt (1) att U ≈ ε.
• Anteckna värdet för att senare kunna jämföra med det värde på ε som vissas genom mätse- rien.
• Koppla in de reglerbara motståndet i det vänstra hålet + mittenhålet. Ställ in ratten så den är vriden maximalt till höger (maximal resistans)
• Amperemetern skall ställas in till en början på mätområdet 10A.
• Koppla kretsen enligt kopplingsschemat (ovan).
• Kontrollera att strömmen (I) är ordentligt under 400mA genom att vrida på amperemetern
till mätintervallet < 400mA.
• Ström och spänning varieras genom att variera resistansen med hjälp av det reglerbara motståndet. OBS var noga så att inte strömmen blir för hög för amperemeterns mätområde då en säkring kan gå.
• För in mätvärden i tabellen... Köp tillgång för att läsa mer

Batteriets inre resistans | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.