Beauty ideals | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Engelska B
 • A
 • 1
 • 433
 • PDF

Beauty ideals | Diskussion

En personlig diskussion (discussion) på engelska kring kvinnliga skönhetsideal (female beauty ideals). Eleven är bland annat kritisk mot den hets som många kvinnor upplever över att behöva se ut på ett visst sätt, och menar på att detta skönhetsideal är både tråkigt och ouppnåeligt. Vidare så beskriver eleven även vad "äkta skönhet" innebär för henne.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

In today's society there's a lot of pressure to look ”perfect”, mostly on girls. But from where does this need of looking flawless come from? We daily see commercials, pictures in magazines and pictures on the internet that shows us how we're supposed to look. Besides we also read about how important it is to loose weight and remain or become skinny as a woman, on a daily basis. During this enormous war against the society's idea of beauty we have to fight to keep our self-esteem. However some of us forget, no matter how... Köp tillgång för att läsa mer

Beauty ideals | Diskussion

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra, denna har hjälpt mycket