Bebyggelse i Bredäng | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Arkitektur - hus
  • G
  • 4
  • 639
  • PDF

Bebyggelse i Bredäng | Sammanfattning

En sammanfattning som redogör för bebyggelsen i Stockholmsförorten Bredäng. Arbetet redogör för stadsdelens historia, vilken typ av bebyggelse som förekommer där samt hur området har förändrats från då det byggdes och fram till idag.

Innehåll

Bebyggelse i Bredäng

- Inledning
- Stadsdelen
- Centrum
- Natur
- Trafikseparering
- Bebyggelsen
- Arkitekturen
- Området idag
- Frimurarorden 1
- Referenslista

Utdrag

Byggandet av det moderna Bredäng påbörjades 1962 och de första husen stod klara för inflyttning sommaren 1963. På två år byggdes 3900 lägenheter, varav nästan hälften av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder. Framförallt byggdes lägenheter med tre rum och kök. I Bredängs centrum ligger tunnelbanestationen som båda två öppnade 1965. Mellan 1965 och 1967 uppfördes 300 radhus. Byggandet fortsatte sedan fram till 1975. Stadsplaner styrde... Köp tillgång för att läsa mer

Bebyggelse i Bredäng | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.