Befolkningstillväxt: Orsaker och teorier | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Historia 2b - Kultur
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1315
  • PDF

Befolkningstillväxt: Orsaker och teorier | Utredande text

En utredande text om den globala befolkningstillväxten. Eleven berättar om dess orsaker och hur situationen ser ut idag, och redogör sedan för tre olika teorier på området om hur man ska lösa problemet med befolkningstillväxten. Teoretikerna som lyfts fram är Thomas Malthus, Ester Boserup och Hans Rosling.

Lärarens kommentar

Har inte fått den rättad än.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Den första industriella revolutionen (slutet av 1700-talet/början av 1800-talet) ökade levnadsstandard ledde till stora befolkningsökningar, mycket på grund av att när industriella revolutionen hände så kom där en urbanisering vilket innebar att folk flyttade från landsbygderna in till städerna där man nu kunde börja jobba i fabriker istället för kolgruvor eller på åkrarna där man fick mycket lite pengar för mycket hårt arbete. Så när man istället började jobba i fabrikerna tjänade man lite mer pengar vilket ledde till att försörjningen av familjen underlättades.
Men på grund av denna urbanisering så blev storstäderna extremt överpopulariserade vilket senare ledde till jättedåliga sanitära förhållanden som ledde till många sjukdomar som dödade många eftersom det var så skitigt och sjukvården var inte tillräckligt bra.
Dessa problem minskade man senare enormt när man började förbättra de sanitära förhållandena genom att till exempel fixa ordentliga avloppssystem samt att sjukvården... Köp tillgång för att läsa mer

Befolkningstillväxt: Orsaker och teorier | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.