Befolkningsutveckling under 1800-talet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Historia 2a
  • B
  • 10
  • 2880
  • PDF

Befolkningsutveckling under 1800-talet | Rapport

En rapport där eleven undersöker hur den svenska borgarklassens befolkningsutveckling såg ut från 1800-talet och framåt.

Frågeställning
Hur såg den svenska borgarklassens befolkningsutveckling ut från 1800-talet framåt?

Innehåll

1. Inledning 1
2. Syfte 2
2.1 Frågeställning 2
3. Metod 2
3.1 Induktiv kvalitativ litteraturstudie 3
3.2 Källkritik 3
4. Bakgrund 3
4.1 Ståndssamhället och ståndscirkulation 4
4.2 Befolkningsutveckling och urbanisering 5
5. Resultat 5
6. Analys och diskussion 7
7. Litteraturföretäckning 9

Utdrag

1. Inledning
I den här vetenskapliga rapporten så tänker jag utreda den svenska befolkningsutvecklingen under 1800-talet med fokus på borgarklassen och den svenska borgerligheten. Rapporten kommer att innehålla fördjupande kunskaper kring Sveriges befolkning under 1800-talet ända fram till sekelskiftet, samhället runt omkring och hur det såg ut samt hur den här utvecklingen av befolkningen påverkade samhället i stort. Vi befinner oss i ett unikt skede av historien där samhället är på väg att omvandlas och en ny maktordning tar plats både politisk och socialt men framförallt ekonomiskt. Samhällets olika stånd tar nya former och det växer en social rörlighet bland olika samhällsgrupper och i synnerhet borgarklassen. Ståndssamhällets samhällsstruktur är byggd på att olika människor från diverse stånd har olika rättigheter och skyldigheter. Samtidigt som det här sker så förändras landets befolkning på många olika sätt och hur detta påverkar borgarklassen och den svenska borgerligheten ska stå i fokus i den här rapporten.

2. Syfte
Syftet med den här vetenskapliga rapporten är att reda ut begreppet befolkningsutveckling och vad det betyder. Naturligtvis så måste jag koppla de olika samhällsgrupperna under den här tiden till befolkningsutvecklingen men det är borgarklassen som kommer att stå i fokus och hur deras position i samhället som ett stånd övergick till en klass samt huruvida den demografiska utvecklingen påverkade samhällets utveckling. Begrepp som urbanisering, ståndscirkulation och demografi med en djupgående förankring om den svenska borgerligheten.

3. Metod
För att kunna leta fram trovärdig och användbar information så ska jag försöka komma så nära primärkällorna som möjligt. Om det ska ske så måste det användas olika former av källor. Fackliterära böcker med statistik och beskrivningar av samhället från den här tiden har jag i syfte att använda men också vara vaksam gällande samtiden men i synnerhet böckernas tendenser. Statistik går att göra om på många sätt och därför är det extra viktigt att jag kontrollerar min fakta genom att läsa andra källor. I det här fallet så har jag hittat mina böcker på stadsbiblioteket... Köp tillgång för att läsa mer

Befolkningsutveckling under 1800-talet | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Befolkningsutveckling under 1800-talet | Rapport.