Begravning inom världsreligionerna | Tro | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 2
  • A
  • 7
  • 1694
  • PDF

Begravning inom världsreligionerna | Tro | Jämförelse

Detta är en jämförelse av hur begravning och död ses på i de stora världsreligionerna hinduism, buddhism, kristendom, islam och judendom. Det beskrivs hur en begravning går till och hur samhället och individen fungerar i relation till ritualer och traditioner.

Lärarens kommentar

Du har skrivit en välutvecklad och nyanserad uppsats. Samt du har tagit med de stora världsreligionerna.

Elevens kommentar

När det gäller din källkritik behöver du jobba lite mer med det. Det känns som du upplever att källorna inte trovärdiga.

Innehåll

Innehållsförteckning
Sidan 3: Inledning
Sidan 4 : Kristendom och deras begravning. Den judiska
begravningsceremoni och Muslimska begravningen.
Sidan 5 :Buddism och begravning
Sidan 6: Begravning, individen och samhället
Sidan 7: Källkritik
Sidan 8: Källista

Utdrag

Inledning:

....Tanken på döden är skrämmande och man vill helst tränga bort dem. Livet är det vi känner väl,
döden däremot det okända. Det finns en mycket stor litteratur, där döden och föreställningen om
döden är det centrala temat: filosofer från Sokrates till Wittgenstein, teologer från Augustinus till
Martin Buber, demografer, sociologer, psykologer, litteraturforskare, etnologer, antropologer,
arkeologer och medicinare har från sina forskningsområdens utgångspunkter behandlat människan
och döden. Döden framstår som en av de tre stora existentiella frågorna – kanske den största.

Muslimska begravningen:

Islam är det tredje monoteistiska religion som kristendom och judendom som har sina rötter i
Gamla testamente.
Precis som hos judar till skillnad från oss kristna skall den döde begravas så snart som möjligt dvs.
helst inom 36 timmar. Muslimer skall jordbegravas och ej kremeras. Begravning föregås av rituell
tvagning som hos judar. Den avlidne lindas i bomullstyg. Om man ska begravas i kistan då ska den
vara mycket enkel. Man tillåter inte obduktion och... Köp tillgång för att läsa mer

Begravning inom världsreligionerna | Tro | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.