Begrepp i Ekologi och Energi - Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • G
 • 6
 • 1892
 • PDF

Begrepp i Ekologi och Energi - Naturkunskap

En elevtext som kortfattat beskriver grundläggande begrepp inom ekologi och energi (från Naturkunskap A).

Lärarens kommentar

Kunde varit mer utförlig för högre betyg.

Innehåll

Följande begrepp presenteras:
* Ekosystem
* Topografi
* Population
* Art
* Abiotiska- & Biotiska -faktorer
* Fotosyntes & Cellandning
* Ekosystemets olika nivåer
* När salter
* Näringskedja, Näringsväv & Näringspyramid
* Skillnader mellan brackvatten hav & marint hav
* Osmos
* Olika energiformer
- Elektrisk energi
- Elektromagnetisk strålning
- Kemiskt bunden energi
- Värmeenergi (förklaring saknas)
- Mekanisk energi
* Energiomvandlingar
* Termodynamikens lagar
- Energiprincipen
- Entropiprincipen
* Verkningsgrad
* Energikvalitet
* Energienheter
* Fossila bränslens påverkan på miljön
- Växthuseffekten
- Koldioxid
- Försurning
* Ozonhål
* Markozon
* Halveringstid
* Joniserande strålning
* Spara energi...

Utdrag

"Ekosystem:
Ekosystem är hur växter, djur och miljö jobbar ihop.  Hur energin går, men också hur de påverkas av utomstående faktorer som t.ex. miljögifter.
Skog, havsstrand och korallrev har alla olika ekosystem, eftersom det är olika miljöer, olika djur och olika faktorer som påverkar dem.
På land -> Klimatet, topografin och marken påverkar utvecklingen i ett ekosystem. Samt att de påverkar tillgång på H2O, värme, ljus och närsalter.

Topografi:
Med topografin menas beroende på hur markens form ser ut, dvs hur markens höjd, lutning och läge är i förhållande till hur väderstrecken varierar.

Population:
En population är en speciell art i flertal i ett ekosystem. T.ex. så kan det vara X-antal kaniner.
Det finns även växt- & djur –population. Med andra ord så säger man det som Växt- & Djur -samhälle.
Växtsamhället innehavar blommor, träd, växter osv.
Djursamhället innehavar insekter, djur osv.

Art:
När organismer förökar sig och får fruktsam tillsammans så tillhör de `samma´art.
”samma” organismer = art.

Abiotiska- & Biotiska –faktorer:
Miljöfaktorer –alltså abiotiska faktorer är faktorer som påverkar vårat ekosystem och våran miljö. Några exempel på abiotiska faktorer är: ljus, nederbörd och dess pH-värde, temperatur, vind, berggrundens egenskaper och även hur tillgången på hur mineralämnen ligger till. Som man ser så är ingen av dessa faktorer levande –alltså, abiotiska faktorer ÄR icke levandefaktorer."... Köp tillgång för att läsa mer

Begrepp i Ekologi och Energi - Naturkunskap

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jätte bra skrivet, njöt av att läsa den
 • 2015-12-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaa.
 • 2014-06-03
  ......................