Begrepp inom Kommunikation | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Kommunikation
 • A
 • 2
 • 921
 • PDF

Begrepp inom Kommunikation | Sammanfattning

En enklare sammanfattning i Kommunikation, där eleven kort beskriver ett antal kommunikationsrelaterade begrepp (se samtliga begrepp som presenteras under "Innehåll"). Notera att källor saknas.

Innehåll

- Kommunikation
- Kommunikationsprocessen (budskap, sändare, mottagare)
- Envägskommunikation
- Direkt kommunikation
- Kommunikationsstörningar / Störningar: Språkhinder, Dubbla budskap, Otydlighet, Inlindade budskap, Tankeläsning, Självhävdande personer, Försvarsmekanismer, Haloeffekt
- Verbal / Icke-verbal kommunikation
- Personlig sfär, kroppsspråk, dialekt, slanguttryck, kläder och utseende
- Kanal / Kommunikationsmedium
- Sociologi
- Inter- / Intrapersonell kommunikation
- Masskommunikation
- Identitet
- Bekräftelse

Utdrag

"Kommunikationsprocessen består av ett budskap, en sändare och en mottagare. Sändaren kodar budskapet d.v.s. budskapet färgas av sändarens egna erfarenheter, känslor och värderingar. Budskapet kan också påverkas av vilka känslor sändaren har för mottagaren som skuldkänslor eller rädsla vilket sker omedvetet. Mellan sändaren och mottagaren kan det ske brus d.v.s. störande faktorer som gör att budskapet blir otydligt. Brus kan vara buller, hög musik, synintryck, överflödig information eller motsägelser alltså saker som skapar förvirring. När mottagaren tar emot budskapet gör den en avkodning likadant som sändarens kodning, högt personlig. Avkodning påverkas också av mottagarens känslor för sändaren, värderingar eller erfarenheter av liknande situationer."... Köp tillgång för att läsa mer

Begrepp inom Kommunikation | Sammanfattning

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra uppsats, skrivaren drar mycket parallella samband av vad ord och meningar betyder eller är men verkar inte riktigt förstår eller vara helt 100 % säker på i själva verket vad innebörden av vad hen skriver om verkligen betyder. Ett exempel för dubbla budskap kan vara att man som bilist tänker exempelvis köra in på vägen i en rondell rakt fram, föraren blinkar till höger men fortsätter sin färd rakt fram. I det här fallet är det tydligt visad vad denne vill men som istället gör annat, bilisten hade säkert andra intutioner än vad som såg ut för oss som en blinkning till höger, det viktigaste är att den i det här fallet varit tydligt och inte en tolkning. Att missuppfatta något, misstolka, göra egna tolkningar eller antar något om en tydligt situation är inte dubbla budskap, snarare mer att motparten får förutfattade meningar eller i värsta fall inbillar sig efter ett påstående. Fantasierna kan ibland tar oss in i för onödiga konflikter Jag tycker att du kunde ha skrivit ett bättre exempel på vad och givit en förklaring för underbegreppet " Dubbla budskap " eftersom du skriver att otydlighet i dubbla budskap kan vara " jag kommer hem sen, här är det viktigt att noterar att ordet "sen" ska skrivas sent om det ska bli Grammatisk korrekt att förstår. Jag fortsätter, du skriver även " mottagarens egen tolkning för "sen", jag noterar "sent" kan vara kl 22:00". Du skriver själv att detta är en tolkning, vilket är ett sant påstående, och bodde enlig begreppet dubbla budskap inte bli förknippade till det eftersom att det är en tydligt misstolkning av originalet. Det kan heller får vara "mitt i natten" för motparten men är då inga dubbla budskap när man själv dra egna slutsatser. Grammatisk okorrekt, eftersom man får fylla i ord som saknas i din text och kanske kan ha spelat roll i utfallet av vad du igentligen vill förmedlar i din text, bra gjort annars! Hälsningar Marie
 • 2015-02-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag älskar denna sidan, därför att man kan byta idéer med varandra.
 • 2016-12-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jätte bra förklarat tack ......
 • 2016-10-28
  En jätte bra förklaring 🌷🌺