Begrepp inom massmedia | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 2
 • 1239
 • PDF

Begrepp inom massmedia | Frågor och svar

Frågor och svar kring begrepp som kan anses relevanta i debatten kring massmedia. Fokus ligger bland annat på selektiv perception, brytande mot Tryckfrihetsförordningen (ärekränkning och förtal), public service, medieägande, inskränkningar i den svenska yttrandefriheten enligt TF och TGL, samt vikten av källkritik.

Innehåll

1) Vad menas med selektiv perception?
2) Välj ut en artikel som blivit fälld. Kommentera och reflektera kring de regler tidningen brustit mot. Vad är din egen åsikt?
3) Förklara begreppet Public service.
4) Varför är det viktigt att veta vem som äger medieföretagen?
5) Vilka inskränkningar finns i den svenska yttrandefriheten enligt TF och YGL?
6) Redogör för varför källkritik är viktigt när man läser olika källor och vad man bör tänka på när man skriver vetenskapliga texter.
- Källa (i fotnot)

Utdrag

Selektiv perception är ett undermedvetet urval av vad vi fångar upp för information, i det här fallet via medier. Vad vi gör för undermedveten sållning och vad vi undermedvetet väljer att fånga upp för information beror på vad vi har för personliga referenser, värderingar, intresseområden osv. Exempelvis; säg att jag... Köp tillgång för att läsa mer

Begrepp inom massmedia | Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-17
  det är jättebra och informativ.
 • 2016-09-23
  perfekttttttttttttttt
 • 2015-05-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa