Begrepp inom samhällsekonomi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 9
 • 2623
 • PDF

Begrepp inom samhällsekonomi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som handlar om begrepp och teorier inom samhällsekonomin. Frågorna tar upp allt från Merkantilismen till Marxism, kapitalism, liberalism, idealism, historiematerialism och Keynesianism.

Innehåll

- Under vilken tid hade Merkantilismen sin storhetstid?
- Vilken typ av samhälle rådde under denna tid?
- Förklara Merkantilismens förhållande till

a) Guld och andra ädelmetaller
b) Export
c) Import
- Förklara påståendet ”protektionism var vanligt förekommande under merkantilismen”.
- Vad hade staten för roll under merkantilismen? Förklara!
- Viktiga begrepp
- Vem var Adam Smith?
- Förklara följande begrepp utifrån ett liberalt perspektiv
a) Arbete
b) ”Laissez faire”
c) Jämviktspris
- Förklara utförligt vad Adam Smith menade med att marknaden styrs av en osynlig hand.
- Förklara begreppet kapitalism.
- Vad menar liberalismen styr prissättningen. Förklara!
- Vilken roll har staten i det liberala samhället?
- Vad är en nations välstånd enligt Smith?
- Kapitalism
- Marxism
- Förklara skillnaden mellan idealism och historiematerialism.
- Förklara följande begrepp
a) Produktionsförhållanden
b) Produktivkrafter
- Förklara sambandet mellan ovanstående begrepp
- Enligt Marx finns två klasser i samhället. Vilka? Förklara deras förhållande till varandra.
- Marx menar att kapitalismens stora problem ligger i de inbyggda motsättningar den innehar. 

a) förklara dessa motsättningar
b) vad kommer detta leda till, enligt Marx?
- Hur kommer det sig att Marx lär ha utbrustit ”jag är inte marxist” i slutet av sitt liv?
- Begrepp
- Keynesianism
- Beskriv begreppet multiplikatoreffekten!
- Beskriv begreppet kontracyklisk finanspolitik!
- Vad menas med den s.k Stockholmsskolan?
- Vad var, enligt Keynes, viktigast att ”angripa”, inflation eller arbetslöshet?
- Ge exempel på någon penningpolitisk åtgärd!
- Phillipskurvan
- Begrepp
- Monetarismen
- Varför är det, enligt Friedman, viktigt att kontrollera penningmängden i samhället?
- Visa på någon likhet mellan Adam Smith och Friedman!
- Vad menas med stagflation?
- Vad var, enligt Friedman, viktigast att ”angripa”, inflation eller arbetslöshet?

Utdrag

Genom den fria konkurrensen så skulle varje enskild individ arbeta med just det som han/hon var bra på. Detta eftersom att individens produkt eller tjänst annars ej skulle efterfrågas. Människorna blev på så sätt mer specialiserade och kvaliteten på varor och tjänster förbättrades. Den ”osynliga handen” styr alltså folk till att arbeta med vad som efterfrågas. Marknadspriset kan avvika från det... Köp tillgång för att läsa mer

Begrepp inom samhällsekonomi | Instuderingsfrågor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt dåligt, eleven svarar väldigt kort på frågorna som om det vore grundskolan eller nåt. 9 sidor, då han/hon har använt sig av mycket mellanrum!
 • 2016-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var bra, men man måste svara frågorna ut från olika perspektiv