Begrepp inom straffrätt | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • C
  • 3
  • 902
  • PDF

Begrepp inom straffrätt | Sammanfattning

En sammanfattning av viktiga begrepp inom straffrätt. Här förklaras bland annat individualprevention, allmänprevention, brottsbalken med flera. Dessutom berättas om olika typer av brott och påföljder.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Straffrätt
2. Typ av brott
3. Ange påföljd
4. Ange brottet och berätta om olika möjliga påföljder
5. Begreppsförståelse

Utdrag

G. Brott mot allmänheten - En grupp brott mot allmänheten varigenom fara för stor skada på värdefull egendom, flera människors liv eller andra viktiga samhällsintressen föreligger. Exempel på allmänfarliga brott är mordbrand, sabotage och miljöbrott.

2. Typ av brott
A. Ange tre huvudtyper av brott. B. Ge exempel på vardera typen.
Stöldbrott, exempel stöld ur bil, bilstöld och inbrott.
Brott mot person, till exempel misshandel, olaga hot och sexualbrott.
Den tredje största brottstypen är skadegörelse, exempelvis klotter, som är ett vanligt ungdomsbrott.

3. Ange påföljd
Ange påföljd för de brott du nämnde i uppgift 2.
Stöldbrott - Det vanligaste straffet för snatteri är penningböter. Det innebär också att man blir bokförd i polisens belastningsregister. Där ligger belastningen registrerad under fem års tid. Det kan betyda att man har svårt att få vissa typer av arbeten.
Brott mot person - Den som... Köp tillgång för att läsa mer

Begrepp inom straffrätt | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-11
    ............................................................