Begreppsförklaringar: biologisk, kognitiv, beteende- och psykodynamisk psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1596
 • PDF

Sammanfattning: Begreppsförklaringar: biologisk, kognitiv, beteende- och psykodynamisk psykologi

En sammanfattning med begreppsförklaringar, där olika begrepp inom biologisk, kognitiv, beteende- och psykodynamisk psykologi förklaras och kort diskuteras.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Centrala nervsystemet
- Perifera nervsystemet
- Synaps
- Transmittorsubstans
- Psykoanalys
- Psykisk determinism
- Libido
- Detet, Jaget och Överjaget
- Det medvetna, det förmedvetna och det omedvetna
- Fria associationer
- Behaviorism
- Förstärkning
- Självet
- Kongruens
- Klientcentrerad terapi
- Persona och animus
- Kognition
- Kontrollfokus

Utdrag

Perifera nervsystemet: Består av nerver som skickar och tar emot signaler. I perifera nervsystemet hittar vi motoriska och sensoriska nerver där de motoriska nerverna skickas från hjärnan till musklerna och säger till exempel ”lyft armen” och de sensoriska nerverna skickar signaler från musklerna till hjärnan om att jag snabbt måste flytta handen när den ligger på... Köp tillgång för att läsa mer

Begreppsförklaringar: biologisk, kognitiv, beteende- och psykodynamisk psykologi

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ........................................
 • 2016-12-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Detta är guld. for real
 • 2015-11-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaraaraararaarrarra