Behandla och förebygga skador | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Idrott och hälsa 2
  • C
  • 2
  • 295
  • PDF

Inlämningsuppgift: Behandla och förebygga skador | Sammanfattning

En sammanfattning som i punktform kort beskriver hur man förebygger olika slags skador samt hur man behandlar dem.

Innehåll

Skador: Hur man ska förebygga/behandla

- Bistick
- Ormstick
- Yxhugg
- Skärsår
- Brutet ben
- Vrickning/stukning
- Brännskador
- Skavsår
- Utrustning

Utdrag

Bistick:
- Röra sig långsamt vid bin och inte slå eller försöka vifta bort dem.
- Ta bort eventuell gadd med nageln eller en pincett, Tryck inte ut den! Giftet tränger då längre in i huden. Kyl det stungna området och håll det högt upp.
- Allergiker bör ha medicin med sig.
Ormstick:
- Röra sig långsamt vid möte med orm.
- Uppsöka läkare.
- Håll den bitna kroppsdelen högt och rör den inte.
Yxhugg:
- Använda yxan med varsamhet, ha träbiten mellan benen istället för framför.
- Vid blödning – stoppa med tryckförband, hålla sig stilla. Håll kroppsdelen högt.
- Tvätta rent och kyl.
- Uppsöka läkarvård.
Skärsår:
- Tälja/skära från sig inte mot sig.
- Vid kraftigare... Köp tillgång för att läsa mer

Behandla och förebygga skador | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.