Behandling av Alzheimers | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • MVG
  • 5
  • 1118
  • PDF

Behandling av Alzheimers | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven beskriver Alzheimers och tänkbar behandling av sjukdomen. Fokus ligger dels på sjukdomens orsaker, kännetecken och utveckling, och dels på behandling med rna-modifiering, inkubation av neuroner och vaccinering.

Innehåll

Alzheimer's sjukdom
- Inledning
- Orsaker
- Kännetecken
- Mutationer
- Sjukdomsutveckling
- Potentiella läkemedelsbehandlingar
- Referenslista

Utdrag

"Potentiella läkemedelsbehandlingar
Rna-modifiering är någonting som skulle kunna användas i behandlingen mot alzheimer's, fokus ligger på att blockera translation av APP. Även järn- regulatoriska proteiner verkar ha en påverkan då den påverkar APP som i sin tur spelar roll för amyloidproduktionen. Järn beskrivs i det här fallet som en patogenisk regulator för både amyloid toxicitet och APP translation. Studier gjorda fastställer ett samband mellan järmetabolismen i hjärnan och ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Behandling av Alzheimers | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.