Behandling av djur - Etik | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Filosofi 1
  • A
  • 5
  • 3026
  • PDF

Behandling av djur - Etik | Utredande text

En utredande text där eleven med hjälp av dygdetik, konsekvensetik och regeletik utreder huruvida människans användning av djur i form av exempelvis djurtester och slakt är rätt eller fel.

Elevens kommentar

De etiska teorierna hade kunnat redogjorts för på ett tydligare och mer nyanserat sätt.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Problemformulering
Rättfärdigande
Värdering
Begrepp

Utdrag

Problemformulering
Enda sedan Aristoteles storhetstid så har människan tyckt att den har ett högre värde än djuren och att en betydande skillnad finns emellan människa ska och djur. En diskussion som ofta tar plats i det offentliga rummet är diskriminering utav människor för att de har en viss hudfärg, tillhör ett visst kön eller har en viss sexuell läggning. Den systematiska diskriminering som djur utsätts för ifrågasätts dock mindre. I den här uppsatsen så hade jag tänkt titta närmare på människans behandling utav djur och huruvida det egentligen är okej att utnyttja dom för sin egen vinning.

Året var 1989 när en container med lastad med hundratals hundar lastades på ett fartyg för att transporteras till Sverige. Dessa djurs framtida syfte var att användas i djurförsök. När containern väl öppnades så hade hälften av alla hundar kvävts till döds pågrund utav dålig lufttillförsel. Denna olycka väckte många starka reaktioner om den sortens behandling utav djur egentligen var okej. De flesta människor blir ledsna och känner medkänsla inför djur lidande och när de far illa. Att djur far illa av långa transporter, för trånga burar och misshandlas på slakterier är inget nytt. Men det är få som faktiskt ifrågasätter hur vi egentligen använder oss utav djur.

Det är ett faktum att människan genom tiderna har utsatt djur för saker vi aldrig skulle drömma om att utsätta en människa för. Människan föder upp djur i användning för till exempel mat och kläder under onaturliga förhållandet i trånga och smutsiga fabriker. Går allt detta egentligen att försvara eller borde all exploatering av djur upphöra, och vilken hänsyn är egentligen rätt att visa djur?

Människans förhållande till djuren har länge varit komplicerad och diffus. Som tidigare nämnt så var Aristoteles en av dem som har stört inflytande på människans syn på djur. Det han menade var att det finns en hierarki i naturen, där de minst begåvade existerar för att gagna dem som är mer begåvade. Naturligtvis så kommer därför människan, enligt denna teori, högst upp i rangordningen. Djuren blir betydligt lägre ner då man ansåg att djuret inte hade något förnuft som människan har. Det här synsättet tog sedan även med sig in i kristendomen där man ansåg att det var just tack vare det mänskliga förnuftet så vi klarar av att skilja mellan gott och ont- och detta kan inte djuren. Enligt kristendomen så kan alltså djurets låga rangordning och utnyttjande utav djur försvaras genom regeletiken, där den troende alltså gör rätt genom att följa regeln om att djur inte är människans jämlike. Enligt kristendomen så är även människan skapad efter Guds bild, och djur är icke perfekta modeller för människor. Dock så fanns även filosofer som förespråkade för djurens rättigheter som också har präglat mångas syn på djur idag. Till exempel filosofen Pythagoras, förmodligen mest känd som matematiker, predikade för sina lärjungar om att behandla djuren med respekt. Pythagoras trodde att själen kunde överföras... Köp tillgång för att läsa mer

Behandling av djur - Etik | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.