Behaviorismen - A Clockwork Orange | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • A
  • 4
  • 1654
  • PDF

Behaviorismen - A Clockwork Orange | Inlämningsuppgift

En Inlämningsuppgift om behaviorism, med fokus på begreppen klassisk betingning och operant betingning. Med utgångspunkt i dessa två teorier, analyserar eleven Stanley Kubricks dystopiska film "A Clockwork Orange" från 1971 (baserad på romanen av Anthony Burgess med samma namn), och redogör för huvudkaraktären Alex beteende i en rad olika situationer.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Klassisk betingning:
Instrumentell inlärning / Operant betingning

Utdrag

• Klassisk betingning:
Inlärningen bygger på en medfödd reflex och sker genom mekanisk förknippning. Vid inlärningen kopplas någonting annat till denna urpsungliga reflex. Den skiljer på obetingade, -medfödda och betingade, -inlärda reflexer. Inlärningen sker automatiskt och viljelöst vilket gör att individen blir passiv. Klassisk betingning hjälper oss att förstå och behandla fobier. En obetingad stimulus, utlöser en reflex genom att väcka en obetingad respons (OR) utan att någon tidigare inlärning har orsakat detta. En signal, stimulus (S) framkallar alltså ett svar, en respons (R). Om en ny stimulus förs in och förekommer samtidigt som det obetingade stimuluset (OS), blir den nya neutrala stimuluset ett betingat stimulus (BS) som kommer att väcka den betingade responsen (BR) utan att det obetingade stimuluset förekommer. Det neutrala stimuluset har alltså betingats. Klassisk betingning är alltså en typ av associativ inlärning, där man lär sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat.
o Klassisk betingning kan orsaka att en fobi uppstår. Om vi tänker oss att ett barn är ute med sin mamma som plötsligt ser en orm och skriker till. Att höra skriket av mamman är ett obetingat stimulus som utan inlärning utlöser rädsla. När barnet ser ormen, betingas denna till rädsloreaktionen och kan i framtiden utlösa rädsla hos barnet. Skriket blir då obetingade stimuluset medan... Köp tillgång för att läsa mer

Behaviorismen - A Clockwork Orange | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Behaviorismen - A Clockwork Orange | Inlämningsuppgift.