Om behaviorismen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Psykologi A
 • VG
 • 2
 • 656
 • PDF

Om behaviorismen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Psykologi A, där eleven redogör för behaviorismen. Fokus ligger bland annat på behaviorismens bakgrund, grundare, människorsyn, tidiga experiment (Pavlovs hundar) samt senare forskning och behandlingsmetoder.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

BEHAVIORISM

- Basfakta
- Grundare
- Pavlovs hundar
- Människosyn
- Forskning
- Behandling

Utdrag

Basfakta
Behaviorismen säjs vara Lanserad av amerikanen John B. Watson i början av 1900-talet. Medvetandet, tankar, motiv och känslor anses vara omöjliga att studera vetenskapligt, därför borde psykologin inriktas mot det yttre omedelbart iakttagbara beteenden. Psykologin borde vara en så kallad beteendelära.
”Man är ett vitt papper” människan är formbar. Till skillnad från de biologiska som tror att människan är helt genetiskt formad.
Grundare
John B. Watson var en amerikansk psykolog och professor vid Johns Hopkins University i Baltimore, ett universitet som över ett trettiotal nobelprisvinnare har förknippats med, och han levde mellan 1878 och 1958. Han specialiserade sig på experimentella studier av djurs beteende, och ses som grundaren av den behavioristiska... Köp tillgång för att läsa mer

Om behaviorismen | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  very gooooooooooooooooood