Being online 24/7 | Discussion (Diskussion)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Engelska C
 • B
 • 2
 • 370
 • PDF

Being online 24/7 | Discussion (Diskussion)

En enklare diskussion (discussion) på engelska om tendensen i dagens samhälle att vara uppkopplad på nätet dygnet runt (being online 24/7). Eleven är övervägande kritisk mot detta, och menar bland annat på att vi nu socialiserar mer med våra telefoner än i verkligheten.

Innehåll

- The 24/7 society is sending us straight to hell
- Sources

Utdrag

The 24/7 society is about being provided all the time, every day every week. The phone is pinging all the time, and get emails, text message, news from Facebook, tweeter, Instagram, meeting reminders and so many more things as you can imagine.
People are online all the time. They socialize more with their telephone than with their friends, families and jobs.
The majority in the Western society, can always be connected. In today's community are everyone in the whole world reach through the computer and telephones.
The 24/7 society is destroying us in many ways. It makes... Köp tillgång för att läsa mer

Being online 24/7 | Discussion (Diskussion)

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Inspirerande text och väl skrivet.
 • 2015-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dEN var mycket inspirerande