Bekämpa fattigdomen i U-länder | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • MVG
 • 9
 • 1218
 • PDF

Bekämpa fattigdomen i U-länder | Rapport

En rapport som handlar om att bekämpa fattigdomen i världens U-länder. Rapporten syftar till att undersöka dels hur skillnaden ser ut mellan U- och I-länders situation och dels reda ut vad som görs för att problemen med fattigdom och svält ska kunna lösas.

Innehåll

Att bekämpa fattigdom i U-länder

Innhållsförteckning
Summary
Inledning
Syfte
Metod
Teoertisk utgångspunkt
Bakgrund
Resultat
Diskussion och slutsats

Utdrag

Män, kvinnor och barn försöker överleva på en otrolig liten summa (brukar ligga runt en dollar om dagen). Det är en syn vi får direkt att det är en definition på extrem fattigdom. Runt en miljard människor lever under dessa förhållanden. Enligt många så är världen en otroligt mycket bättre plats att leva på idag om man jämför för ca 50 år tillbaka. Det internationella biståndet, där det är väldigt många länder och aktörer som är inblandade, har bidragit men är ingen lösning som... Köp tillgång för att läsa mer

Bekämpa fattigdomen i U-länder | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra och intressant uppsats :) hjälpte mig mycket bra till min egen :)
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välskrivet!!!!!!!!!!!!!!!!