Beräkna ångentalpiet - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Fysik A
  • VG
  • 2
  • 385
  • PDF

Beräkna ångentalpiet - Labbrapport i Fysik A

En enklare laborationsrapport i Fysik A, vars syfte är att beräkna vattnets ångbildningsentalpi (ck).

Innehåll

- Syfte
- Litteraturgenomgång
- Genomförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskusson

Utdrag

"Genomförande:
För att bestämma ångbildningsentalpin användes ett termokärl, tidtagarur, doppvärmare (300 W), och en våg (se figur 1).

Arbetsgång:
1. Termokärlet placerades på vågen, varefter vågen nollställdes.
2. 600 gram kokande vatten hälldes i termokärlet (mstart).
3. Doppvärmen sänktes ner i termokärlet med vatten och slogs på med effekten 300 W
4. Tidtagaruret startades när vattnet börjar koka.
5. Vattnet kokade en bestämd tid, (t).
6. Doppvärmaren togs bort och det vattnet som var kvar i termokärlet vägdes (mslut).
7. Massan på det vatten som hade förångats beräknades m = mstart - mslut (2).
8. Tillförd energi beräknades E=P*t (3).
9. Ångbildningsentalpin beräknades med ekvation 1, 2 och 3 som ck= P*t / (mstart –mstop) (4)."... Köp tillgång för att läsa mer

Beräkna ångentalpiet - Labbrapport i Fysik A

[0]
Inga användarrecensioner än.