Bereda en lösning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kemi A
  • B
  • 4
  • 974
  • PDF

Bereda en lösning | Labbrapport

Labbrapporten beskriver de generella riktlinjerna för hur man kan gå till väga för att bereda en lösning med ättikssyra (HAc). Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Ska HAc lösa sig i vatten?
- Ska volymen ökas eller minskas?
- Hur kan HAc binds till vattenmolekylen och kan lösningen (om det löser sig) leda ström?

Innehåll

BEREDA EN LÖSNING

- Inledning
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion och slutsatser
- Källor

Utdrag

"Material

- Miniräknare
- Penna och papper
- Mätglas
- Mätkolven
- Kranvatten

Metod

Innan man börjar utspäda lösningen måste man veta vilken koncentration lösningen har och hur stor volymen den har eller ska ha. Koncentrationen från början är 2,1 mol/dm3 då kan man räkna volymen som man har från början genom att hitta HAc substansmängd.

V =100 cm3 = 0,1 dm3
c = 0,1 mol/dm3
n = c * V
n = 0,1 * 0,1 = 0,01 mol
V = n/c
V = 0,01/ 2,1 = 0,005 dm3 = 5 ml

Volymen från början är 5 ml medan koncentrationen är 2,1. Det är den mängden man ska blanda så att man nå målet som är 0,1 mol/ dm3 och 0,1 dm3.

1. Hälla 5 ml HAc i mätglas.
2. Sätta mätglas på en plattform t.ex. bord och böja dig så att mätglasen blir i din synnivå. Det hjälper att bestämma den rätta mängden som behövs.
3. Hälla 5 ml HAc som finns i mätglas till en mätkolv.
4. Tillsätt lite vatten och skaka försiktigt om så att ämnet löser sig bra.
5. Tillsätt mer vatten och sätt proppen och vänd kolven upp och ner flera gånger för att lösningen blir samma koncentration i hela lösningen (homogen)
6. Häll mer vatten tills den når 100 ml linje i mätkolven.
7. Sätta mätkolven på en plattform och böja dig så att se att det är vid precis linjen. Då får du den rätta lösnings mängd.
8. Observera ändringar om det händer."... Köp tillgång för att läsa mer

Bereda en lösning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.