Bergspredikan | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 3
  • 1400
  • PDF

Bergspredikan | Frågor och svar

Frågor och svar om Jesus bergspredikan, som återfinns i Matteusevangeliet. Eleven tolkar predikans olika bud och dess symbolik, och redogör för vad hen tror att bergspredikans budskap är.

Innehåll

- Hur förstår du innehållet i saligprisningarna? Det avsnitt som inleds med "Saliga är de som…"
- Jesus pratar om lärjungarna genom metaforerna jordens salt och världens ljus. Vad vill han ha sagt?
- Klarlägg Jesu inställning till lagen.
- Jesus tar upp tre av de tio budorden. Vilka budord och hur skärper han dem?
- Hur och bör man behandla en fiende?
- Allmosor, bön och fasta; hur bör man bete sig och varför?
- Det finns kända uttryck om skatter, Gud och mammon. Vad vill Jesus att du skall förstå?
- Jesus talade om att inte döma. Han använder kända metaforer. Vilka? Vad innebär de?
- Hur känner man igen falska profeter?
- Förklara liknelserna huset på berggrunden och huset på sanden.
- Vilken gudsbild hittar du i Bergspredikan?
- Försök sammanfatta budskapet i bergspredikan

Utdrag

Svar: Jordens salt är människan eller kryddan på jorden som ger den smak och karaktär. Om människan är dålig så kommer detta att resultera att kryddan blir sämre och smakar dåligt, även tvärtom människan är god så är kryddan god. Om människans förändringar är dåliga kommer kryddan att tappa sin kraft och därför förtroendet på människan. Världens ljus är de goda i världen som ska vara förebilder till de andra på jorden. De ska föra sin godhet vidare till... Köp tillgång för att läsa mer

Bergspredikan | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.