Berikar eller förfular invandrarsvenska det svenska språket? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 3
  • 1091
  • PDF

Berikar eller förfular invandrarsvenska det svenska språket? | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om hur invandrarsvenskan påverkar det svenska språket i stort, berikar den eller förfular den det svenska språket? Eleven reder med hjälp av flera relevanta källor ut ämnet och lägger fram argument för att svenskan berikas av inofficiell slang, ungdomsspråk och invandrarsvenska.

Lärarens kommentar

Du skriver mycket väl utifrån de givna frågeställningarna och får med många olika perspektiv, både personliga och allmänna, i din uppsats. Bra! Du har valt relevanta och i sammanhanget lämpliga källor som du använder för att underbygga och ge tyngd och trovärdighet åt ditt resonemang. Dock är källorna inte helt fullständiga och något klumpigt infogade i texten. Din text har en tydlig yttre disposition vad gäller styckeindelningen, en intresseväckande inledning, en tydlig huvuddel och en summerande avslutning. Du försöker även att smidigt övergå från ett stycke till ett annat och bibehålla den "röda tråden". Det finns många fördelar med din text. Du skriver övervägande korrekt och varierat, men undvik satsradningar (sätt punkt efter fullständig mening), se över ordföljden och välj formella ordformer. Men i det stora hela har du löst uppgiften på ett mycket bra sätt!

Utdrag

- Abaow checka vilken guss!
- öyy bror haffa.
- nej, pallar inte.
- key, kom nu kuttar vi.

Invandrarsvenska, rinkebysvenska, ungdomsspråk och förortslang. Alla dess ord är några av många olika benämningar på de talesätt/språk som på senare tid har börjat användas mycket bland ungdomar och även vuxna i Sveriges förorter. Det kan ibland låta som ovan.

Det nya och populära talesättet är en mix av rikssvenska och en massa inlånade ord från andra länder. En anledning till varför språket har fått en sådan utveckling kan vara att vi ständigt blir påverkade av andra språk och kulturer på sätt som man inte kunnat bli tidigare, till exempel via tv, filmer och sociala medier. En till stor faktor till språkets utveckling är den ökade invandringen till Sverige. Invandrarna som kommer hit kan inte prata svenska, de gör därför en egen mix av ord, men detta behöver inte vara fallet, för idag pratar många invandrarsvenska även fast det kan prata rikssvenska, men det var genom invandring som den uppkom.

Det nya språket får mycket kritik för att det är fult, slarvigt och förstör det svenska språket, medan andra menar att språket utvecklas tack vare invandrarsvenska, blir mer kreativt och skapar en språkglädje. Personligen ser jag också invandrarsvenska som något positivt, främst ur det perspektivet att vårt ordförråd expanderar... Köp tillgång för att läsa mer

Berikar eller förfular invandrarsvenska det svenska språket? | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.