Berlinmuren och Järnridån | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • MVG
 • 5
 • 2224
 • PDF

Berlinmuren och Järnridån | Utredande text

En utredande text, där eleven redogör för uppförandet av Berlinmuren och den så kallade "järnridån" som delade Öst- och Västeuropa efter andra världskriget. Fokus ligger bland annat på bakgrunden till uppförandet, jämförelse mellan länderna i öst och väst, konsekvenser samt sammanfattning av händelseförloppet.

Innehåll

BERLINMUREN OCH JÄRNRIDÅN: KONFLIKTEN MELLAN ÖST OCH VÄST
- Inledning
- Bakgrund
- Jämförelse mellan öst och väst
- Konsekvenser
- Sammanfattning och reflektion
- Sammanfattning av händelseförloppet
- Källor

Utdrag

"Begreppet järnridån har som sagt använts flitigt som metafor för det delade Europa, men det fanns också sträckningar av militär gränsbevakning som löpte genom kontinenten. Taggtrådsstängsel och vaktposter med jämna mellanrum utgjorde den fysiska uppdelningen av Europa, även om begreppet i synnerhet har använts för de politiska motsättningarna. Det var främst i Tyskland som den fysiska barriären ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Berlinmuren och Järnridån | Utredande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra hjälper mig att se på mitt arbete ur andra perspektiv
 • 2015-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tycker att den var bra, gr en tydlig bild om vad det handlar om
 • 2015-12-04
  Skriven av Studerande på Termin 7
  hgh vbngy gfy gc cgvfgvfyvyvtvyvygvygvyg
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa