Bestämning av friktionskoefficienten | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • B
  • 5
  • 958
  • PDF

Bestämning av friktionskoefficienten | Labbrapport | Fysik

Denna labbrapports mål är att bestämma den kinetiska friktionskoefficienten med hjälp av ett lutande plan. Den kinetiska friktionskoefficienten bestäms med hjälp av två metoder: användande av en dynamometer eller mätning av falltiden.

Innehåll

1. Syfte 3
2. Teori 3
2.1 Krafter och friktion 3
2.2 Lutande plan 3
3. Metod 4
3.1 Material 4
3.2 Utförande 4
4. Resultat 4
4.1 Dra med konstant hastighet 4
4.2 Med hjälp av accelerationen 5
5. Slutsats och diskusion 5
6. Referenser 5

Utdrag

2.1 KRAFTER OCH FRIKTION
Ett föremål som ligger på en yta påverkar den ytan med kraften F= mg samtidigt som ytan svarar med normalkraften N. Enligt Newtons tredje lag svarar ytan med samma kraft som den påverkas av när den är i vila. Alltså är normalkraften N = F= mg då föremålet är i vila. Ju mer F= mg ökar, desto mer ökar N när föremålet är i vila.
Om föremålet dras med kraften F i konstant hastighet på ett horisontellt plan, kommer det enligt Newtons tredje lag uppstå en lika stark kraft åt andra hållet, friktionskraften Fμ. Alltså kommer friktionskraften Fμ vara lika som dragkraften F, Fμ = F. Ju mer dragkraften ökar desto mer kommer friktionskraften svara med lika mycket kraft.
Friktionstalet μ visar förhållandet mellan N och F. Den visar hur väl friktionen fungerar mot underlaget. Friktionskrafterna är direkt proportionell mot normalkraften och proportionaliteskonstanten är friktionstalet kallas även friktionskoefficient. Friktionskoefficienten är en enhetslös konstant som är specifik för den materialtyp och vanligtvis mindre än... Köp tillgång för att läsa mer

Bestämning av friktionskoefficienten | Labbrapport | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.