Bestämning av järninnehåll i blodpudding | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 4
 • 1125
 • PDF

Bestämning av järninnehåll i blodpudding | Labbrapport

En labbrapport med syftet att bestämma järninnehållet i blodpudding. Halten järn i blodpudding mäts med hjälp av spektrometri. Hur mycket järn vi behöver få i oss, och hur mycket blodpudding vi behöver äta för att fylla det behovet, diskuteras också.

Innehåll

Bestämning av järninnehåll i blodpudding

- Inledning/bakgrund/teori
- Material/kemikalier
- Metod
- Beräkningar/resultat
- Diskussion/slutsats/felkällor

Utdrag

Material/kemikalier

E-kolv, kyvett, mätpipett, vollpipett, mätkolvar, byrett, byrettställning stamlösning (Fe(III)), KSCN(Kaliumtiocyanat), HCL(Saltsyra), vatten, blodpudding

Metod

Moment 1: För att ta redan på hur mycket järn det finns i blodpudding, så utvinns järn från ~5g blodpudding, genom att låta provet inaskas, sedan fortsätter man att behandla provet med värme (glödgas) tills endast aska återstår. Därefter påbörjar man att extrahera hemjärnet, det utförs genom en urlakning tillsammans med 10 ml 2 M HCL, värm därefter lösningen, ej till kokning. Då lösningen har svalnat börjar man filtrera lösningen och för att minska förlusten av preparatet så tillför man det direkt till en E-kolv, sedan sköljer man filtret med vatten upp till 100 ml märket på kolven.
Moment 2: Lösningen innehåller 1 ml stamlösning, 2 ml 1 M KSCN lösning samt 2 ml HCL och 10 ml vatten som blandas tillsammans (totalt 15 ml). Sedan överför man en del av lösningen till en kyvett för att mäta absorbansen i lösningen. Mätningarna sker vid våglängderna 400.0nm till 700.0nm, med ett intervall på 50.0. Viktigt att komma ihåg gällande alla mätningar är att alltid använda sig utav en ”noll” kyvett innan varje ny mätning, fungerar med destillerat vatten. Då man utfört mätningarna inom intervallet 400.0nm till 700.0nm börjar man att kolla vart den var som störst. I det intervall som absorptionen var högst gjordes nya mätningar med ett intervall på 50.0nm för att ta reda på den högsta absorptionpunkten.
Moment 3: Nu förbereds fem lösningar med samma mängder som tidigare utav KCN och HCL, dock där olika koncentrationer av stamlösningen tillsätts 2, 5, 8, 12 och 15 ml. Sedan späder man med vatten till 100 ml märket. Därefter påbörjar man samma process gällande mätningen av absorbansen, fast här använder man sig utav den topp på absorbansen som man fick ut i moment 2... Köp tillgång för att läsa mer

Bestämning av järninnehåll i blodpudding | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Underlättade skrivandet!
 • 2015-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ser professionnel ut