Bestämning av vattnets hårdhet | EDTA-titrering | Labbrapport | Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kemi A
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 406
  • PDF

Bestämning av vattnets hårdhet | EDTA-titrering | Labbrapport | Kemi A

En kortare labbrapport i Kemi A, vars syfte är att bestämma vattnets hårdhet med hjälp av en EDTA-titrering.

Innehåll

- Inledning
- Material
- utförande
- Resultat
- Beräkningar
- Diskussion/Slutsats

Utdrag

Inledning:
För att bestämma vattnets hårdhet används EDTA-titrering. EDTA-titrering är en flerprotonig syra och namnet är förkortad av etylendiamintetraacetic acid. EDTA är en av de mest använda komplexbildarna. Molekylen binder till centralatomen med sex bindningar, och är därmed ketalbildande.

Material:
• Byrett
• Byretthållare
• Stativ
• Pipett 50 cm3
• E-kolv 250 cm3
• Mätglas 10 cm3
• 0.010 mol/dm3
• EDTA-lösning
• Eriokromsvart-T-indikator(erio-T)
• Buffertlösning

Utförande:
Först mättes det 50 cm3 vatten i en E-kolv. Sedan sattes 10 cm3 buffertlösning, och 10 droppar indikatorlösning. Därefter titrerades buffertlösningen, och sedan titrerades indikatorlösningen med EDTA-lösning, tills färgen ändrades från vinrött/violett till blått... Köp tillgång för att läsa mer

Bestämning av vattnets hårdhet | EDTA-titrering | Labbrapport | Kemi A

[0]
Inga användarrecensioner än.