Betasönderfall | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • MVG
  • 22
  • 3952
  • PDF

Betasönderfall | Labbrapport

En labbrapport som handlar om betasönderfall. I labbrapporten undersöks hastigheten av en elektron med hjälp av betastrålare, Geiger-Müllerrör och magnetfält. I experimetet sönderfaller Strotium (90Sr) till Yttrium (90Yt) och en neutron i atomkärnan omvandlas till proton, en elektron samt en antineutrino. Strömstyrkan ändras i experimentet där elektroner passerar, och därför kan man mäta upp det värdet där flest elektroner detekteras. Här finns både utförlig teoretisk bakgrund och diskussion.

Innehåll

Laborationsrapport - betasönderfall

1. Syfte
2. Teori
2.1 Betasönderfall
2.2 Energiberäkningar
2.3 Relativitetsteori
2.4 Magnetfält
2.5 Cirkelrörelse och Centripetalkraft
3. Hypotes
4. Genomförande
4.1 Matriel
4.2 Utförande
5. Resultat
5.1 Försök 1.
5.2 Försök 2.
6. Diskussion
6.1 Disskussion
6.2 Personlig reflektion
7. Källor
7.1 Bildkällor
7.2 Källförteckning
8. Bilaga
8.1 Härledning av gammafaktorn
8.2 Härledning av centripetalaccelerationen
8.3 Härledning för beräkning av relativistisk hastighet
8.4 Laborationsinstruktioner

Utdrag

4. Genomförande

4.1 Matriel
GM-rör med pulsmätare, β-preparat, hållare, spolar med järnkärna (600 varv), sladdar och stativfot samt Formler & tabeller i fysik, matematik & kemi 11.

4.2 Utförande
Laborationen utförs utifrån laborationsinstruktionerna (bilaga 9.4). Utrustningen monteras enligt instruktionerna.
Flödestätheten räknas ut vid de olika värdena på strömstyrkan med hjälp av formeln:

B = 0,195⋅I.

Bakgrundsstrålningen mäts under 100 s. Sedan mäts antalet pulser under 100 s. vid olika flödestätheter. Bakgrundsstrålningen subtraheras sedan med värdet för att föras in i tabellen... Köp tillgång för att läsa mer

Betasönderfall | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.