Beteendegenetik | Arv och miljö | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2b
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 2856
  • PDF

Beteendegenetik | Arv och miljö | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om beteendegenetik och arv och miljö. Här förs utförliga diskussioner, utifrån relevant forskning, om bland annat intelligens, könsskillnader och tvillingstudier och kring betydelsen av arv och miljö.

Innehåll

- Arv och miljö
- Beteendegenetik
- Personliga egenskaper och arv
- Intelligens i förhållande till arv och miljö
- Evolutionspsykologi
- Barns lekar
-- Det biologiska synsättet
-- Tolkningar av barns lekande utifrån miljöfaktorer
- Sammanfattning: Arv och Miljö
- Källor

Utdrag

I beteendevetenskapliga studier har det visat sig finnas ett samband mellan intelligens och arv. Enäggstvillingar ligger ofta bara ett par steg ifrån varandra på ett intelligenstest, och är betyd-ligt mer lika varandra i intelligens än vanliga syskon och tvåäggstvillingar. Arvets påverkan verkar dock variera över tid. Ju äldre en människa blir desto mer beror skillnader i intelligens på arv än på miljö. Intelligenskvoten hos ett litet barn beror till 20 % på arvet medan... Köp tillgång för att läsa mer

Beteendegenetik | Arv och miljö | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.