Beteendeperspektivet och det psykodynamiska perspektivet | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • C
  • 3
  • 1442
  • PDF

Beteendeperspektivet och det psykodynamiska perspektivet | Jämförelse

En jämförelse mellan beteendeperspektivet och det psykodynamiska perspektivet där eleven beskriver vad de går ut på och vad det finns för kritik mot dem. Eleven kommer också in på olika typer av terapi.

Utdrag

Det psykodynamiska perspektivet lades till grund av Freud Sigmund. Han trodde på att vi har två starka drivkrafter vilket är libido (sexualdriften) och aggressionsdriften. Vi sublimerar dessa drifterenergi till aktiviteter som är accepterat av samhället. Man menar att dessa drifter är medfödda men att de tillfredsställs på olika sätt med olika saker genom barndom. tonår och vuxen ålder. Freud beskriver människan med isbergsmodellen som är i tre delar, den första är de medvetna som är de du medvetet tänker på just och de du upplever med dina sinnen, det du tänker på och känner. Den andra är ditt förmedvetna där du har minnen, det du vet om dig själv och världen alltså saker som du utan ansträngning kan plocka upp i ditt medvetna. Den tredje är det undermedvetna den största delen av psyket som styr oss. Allt vi inte minns är lagrat, barndomsupplevelser, hemska upplevelser, förbjudna tankar och känslor som vi inte tillåter oss själva. Det kan även finnas en del "fula" tankar i det förmedvetna som man vet finns där och försöker hålla kvar där. Freud tror på att majoriteten av våra problem kommer från just barndomen i det undermedvetna. Vidare förklarar han att människans personlighet med tre delar, detet, jaget och överjaget. Detet styr de biologiska drifterna som sexualitet och aggression, den delen bryr sig bara om att få lust uppfylld, inga hämningar eller moral den gerar efter lustprincipen. Jaget bestämmer slutliga handlingarna, den försöker medla mellan detet och överjaget där jaget försöker kompromissa och tillfredställa båda delarna. Jaget är förnuftig den följer realitetsprincipen. Slutligen styr överjaget över moral och ideal, den agerar efter normer och regler. Dessa tas upp efter samhälle, kultur och föräldrar. Kan va... Köp tillgång för att läsa mer

Beteendeperspektivet och det psykodynamiska perspektivet | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.