Betydelsen av dialekter | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

PM (Promemoria): Betydelsen av dialekter | PM

Ett PM där eleven resonerar kring följande uppgiftsbeskrivning:

"Dialekterna har funnits länge i Sverige. Under en lång tid har deras betydelse minskat. Vad kommer att hända med de svenska dialekterna i framtiden? Kommer de att fortleva eller försvinna?"

För att besvara frågorna använder sig eleven av ett antal olika artiklar som beskriver tendenser vad gäller dialekterna i Sverige, och deras betydelse. Vidare så reflekterar eleven även kring vad som kommer att hända med de svenska dialekterna i framtiden.

Utdrag

"I Sydsvenskan (2009/02/23) är det skrivet att om hundra åren kommer Sveriges alla olika dialekter att ha slätats ut och man kan klara utan dialekter och istället flexibelt byta uttal och uppfinna nya ord för nya företeelser hela tiden. Samtidigt har ökat resande, landsbygnadens avfolkning och fler kontakter med omvärlden inneburit att skillnaderna i språk mellan människor minskat. Dessutom, accelerar radio och tv denna utveckling och ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Betydelsen av dialekter | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.