Bevara det svenska språket | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 2
 • 592
 • PDF

Bevara det svenska språket | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven redogör för vikten av att bevara det svenska språket, sett från olika synvinklar.

Lärarens kommentar

Mycket bra!

Utdrag

Vi måste bevara språket
Någonstans under de senaste 20 åren tappade vi något. En värdefull sak som vårdats och byggts upp av våra mor- och farföräldrar och deras föräldrar. Denna sak som nu tycks vara helt försvunnen var en gång i tiden ett föremål för varje människas sunda förnuft. Distraherade av vår tids mobiler, dator och Tv-spel märkte vi inte ens själva hur det tynade bort. Vi tappade respekten för det svenska språket.

Engelska låneord i var eller varannan mening har idag blivit vardag. Istället för att använda den svenska motsvarigheten till ordet har det idag blivit helt accepterat att i vardagsspråket blanda in engelska ord. Att sträva mot att kommunicera grammatiskt korrekt är inte aktuellt längre, sådant spelar ingen roll så länge vi får fram det vi vill säga. När det har... Köp tillgång för att läsa mer

Bevara det svenska språket | Argumenterande text

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra skrivet, men skull haft bättre disposition
 • 2017-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra användning av retoriska verkningsmedel
 • 2021-01-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inga källor. Ingen titel. Uselt arbete.
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välgrundade argument