Big Fish | Filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Engelska 6
  • B
  • 1
  • 451
  • PDF

Filmanalys : Big Fish | Filmanalys

En filmanalys (movie analysis) på engelska, av Tim Burtons "Big Fish" från 2003, baserad på romanen med samma namn av Daniel Wallace. Eleven redogör kort för filmens handling och karaktärer, samt miljö och situation,och berättarteknik.

Utdrag

The main character is Edward Bloom, who was metaphorically compared to a big fish in a small pond, had seen how he would die, decided as a young man to leave Ashton, Alabama, with dreams of finding his true love because he feared nothing. In some strange way he discovered the small town of Spectre. He visited this “hidden town” twice during his life, the first time he was too early and the second time he was too late. Spectre had gone from... Köp tillgång för att läsa mer

Big Fish | Filmanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Big Fish | Filmanalys.