Bilaga | Exempel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 5
  • 539
  • PDF

Rapport: Bilaga | Exempel | Gymnasiearbete

BILAGA: Exempel för gymnasiearbetets rapport.

De exempel på bilaga som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen.

TIPS! Paketet "Exempel på bilaga för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till Studienets webb-bok och guide för gymnasiearbetet: Gymnasiearbetet | Guide. För mer praktisk information kring hur du skapar och refererar till en bilaga, kan du med fördel läsa guiden (som även innehåller information om gymnasiearbetets alla andra delar).

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: BILAGA - ”Svensk språklag”

Exempel på bilaga för gymnasiearbetets rapport, skapad av en elev från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Bilagan kommer från gymnasiearbetet "Språklag (2009:600) - Behövs den svenska språklagen?", och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

EXEMPEL FÖR GYMNASIEARBETET: BILAGA - ”En hjälpande hand”

Exempel på bilaga för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet.

Bilagan kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.

Innehåll

Svensk språklag | Bilaga | Exempel | Gymnasiearbete
En hjälpande hand | Bilaga | Exempel | Gymnasiearbete

Utdrag

Språklag: Behövs den svenska språklagen?
Bilagor

Bilagor
1. Språklagen

Språklag (2009:600)
SFS nr: 2009:600
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2009-05-28
Andra format: text, PDF (innehåller inte eventuella ändringar)
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
________________________________________
Lagens innehåll och syfte
1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges... Köp tillgång för att läsa mer

Bilaga | Exempel | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.