Bildanalys: Män i sociala medier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Bild och form - specialisering
  • C
  • 10
  • 2793
  • PDF

Bildanalys: Män i sociala medier

En bildanalys som syftar till att undersöka hur män väljer att framställa sig själva i sociala medier, och varför det är så. Här analyseras åtta bilder av unga män som de själva laddat upp i en dejting-app. Som teoretiskt verktyg används genusteoretikern Yvonne Hirdmans könsmaktsordning.

Innehåll

1 Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte 3
1.4.1 Materialinsamling 3
1.4.2 Materialbearbetning 3
1.5 Hirdmans teori 3
2 Resultat 5
2.1 Filosofen kontra tuffingen 5
2.2 Typexemplen hur män ska bete sig 5
2.3 Den härliga killen 6
2.4 Den mysiga mannen 6
2.5 Mannen med makt 7
2.6 Följer normen med bilar 7
2.7 Den nonchalanta 8
2.8. Modellen 8
Källförteckning 10

Utdrag

1.1 Bakgrund
Detta fenomen är intressant att undersöka för att vilja se hur män framställs i media och i detta fall hur de ser ut och framställer sig på sina profilbilder. Är mannens syfte med sina bilder att locka åskådaren? Framställs alla män som subjekt i sina profilbilder och är det någon som bryter mot normen?

1.2 Syfte
Syftet med denna undersökning är att göra en bildanalys av profilbilder av unga män i dejtning appen Maybe. Analysen görs utifrån bildanalysverktyget nedan (se under Metod). Vidare är syftet att förklara hur genus visas upp utifrån Hirdmans teori om könsmaktsordning, isärhållande, hierarki och genuskontrakt.

---

1.5 Hirdmans teori
Huvudtankarna i Hirdmans teori utgår från ett system som bygger på två principer: Hon skiljer på kön och genus. Kön är biologiskt och genus är en social konstruktion och handlar om våra föreställningar om vad som är kvinnligt/manligt.
Hirdman anser att det finns en maktordning i samhället där mannen och det manliga är överordnat och det kvinnliga anses som underorndat. Förutsättningarna för detta enligt Hirman är: Hierki och isärhållande.

---

Bilden föreställer en 18 årig ung man som sitter i bilen och sippar på en Smoothie. Han har på sig en keps bak fram och han har även ett hål i vänstra örat. Örhänget är glittrigt och hans tröja är svart med röda/rosa rosor. Med detta framstår han som en mjuk person samtidigt som han ser tuff ut med sin keps slarvigt bak och fram. Bilden ger två olika budskap. Hans ansikte är vinklat och han visar tydligt upp sin käklinje. Han tittar inte in i kameran utan hans blick... Köp tillgång för att läsa mer

Bildanalys: Män i sociala medier

[0]
Inga användarrecensioner än.