Bilden av Shahrzad | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Bilden av Shahrzad | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om karaktären Shahrzad (Scheherazade) ur sagan "Tusen och en natt" och hur hon skildras i olika sammanhang. Utifrån en svensk magisteruppsats som jämför olika svenska översättningar av sagan resonerar eleven kring bilden av Shahrzad och varför den är så varierad.

Observera att källor saknas.

Innehåll

Bilden av Shahrzad

- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Sammanfattning

Utdrag

Shahrzads namn har kommit att betyda mycket för välden då hjältinnans tre talanger har kommit att visa att det inte behöver vara våld som svarar mot våld. Med hjälp av kunskap, kontrollen över sin rädlsa och psykologisk natur kan man med dialoger och stragedier avväpna en mördare. Detta har Fatima Mernissi skrivit i artikeln "Shahrzad reser västerut" 2001. Att studera Shahrzad som kvinna är därför intressant i det mån att vi ser att en kvinna använde sig av sitt kunnande och sina kunskaper för att påverka maktens man, vilket en mängd högutbildade kvinnor idag tyvärr inte lyckas med. Det beskrivs i samma artikel, "Men enbart kunskap ger inte en kvinna förmågan att påverka maktens män, se bara vilken enorm mängd högutbildade kvinnor som är verksamma inom olika rörelser i västvärldes samhälle idag och som ändå inte kan ålla morderna shahrayarer i schack." Frågeställningen om varför versionen av Shahrzad förändrats många gånger blir därför också intressant att studera, då vi eventuellt kan finna ett samband mellan de olika versionerna som skapats om Shahrzad, när vi hittar anledningen till förändringarna av Shaharzad. Sambaden kan vi då låta våra högutbildade kvinnor ta med det som ett ytterligare verktyg för att påverka de morderna maktens män... Köp tillgång för att läsa mer

Bilden av Shahrzad | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.