Bildningsentalpi för magnesiumoxid | Hess lag | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • B
  • 8
  • 1083
  • PDF

Bildningsentalpi för magnesiumoxid | Hess lag | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att med hjälp av Hess lag ta reda på bildningsentalpin för magnesiumoxid. Experimentet går alltså ut på att bestämma ∆H för Mg (s) + 1/2O2 (g) → MgO(s).

Innehåll

- Frågeställningen
- Teori
- Material
-- Kemikalier
- Utförande
-- Försök A
-- Försök B
- Resultat
-- Försök A
-- Försök B
-- Beräkningen på ∆H för Mg + 1/2 O → MgO
- Diskussion
- Felkälla

Utdrag

Sammanfattning
Bildningsentalpi med hess lagen underlättar beräkningar på de svåra, dyra och även ibland farliga reaktioner genom att utföra en enklare mätning. I denna rapport experimenterar man med hess lagen och hur bra stämmer den genom att bestämma ∆H för MgO.

Frågeställningen
Syftet med experiment är att bestämma ∆H för Mg (s) + 1/2O2 (g) → MgO(s) genom att använda reaktioner som står nedan nämligen Reaktion A, Reaktion B och Reaktion C samt att experimentera med summeringen av delreaktioner för att ta reda på ∆H för magnesiumoxid med hesslagen.

Teori
Hess lag som kommer användas för att lösa denna uppgift bygger på att reaktionsväggen oviktigt för entalpisändringen vid en reaktion. Utifrån det kan man utnyttja de följande reaktionerna för att lösa uppgift... Köp tillgång för att läsa mer

Bildningsentalpi för magnesiumoxid | Hess lag | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Bildningsentalpi för magnesiumoxid | Hess lag | Labbrapport.