Biologi 1 - Labbrapport: Böntester

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 5
  • 2106
  • PDF

Biologi 1 - Labbrapport: Böntester

En laborationsrapport som undersöker hur olika vattenlösningar med olika pH-värden påverkar en grödas växtlighet (här: Adzukibönors). Bönorna odlas i tre olika miljöer med olika pH-värden: basisk, sur och neutral.

Lärarens kommentar

Osäkra källor. Annars högsta betyg.

Elevens kommentar

Hämta bättre källor.

Innehåll

- Abstract
- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

"Material och Metod:
Min grupp valde att jämföra hur syra, bas respektive vatten skulle påverka Adzukibönors växt. För att säkerställa resultatet i undersökningen och minska fel marginalen valde vi att använda tre bönor i varje test. Resultaten blir säkrare att bevisa.

Vi började med att fylla tre stycken 100 ml bägare med 50 ml vatten. Vi fyllde en pipett med svavelsyra och droppade fyra droppar i en av de tre bägarna. Fyra droppar gav ett pH-värde på 5 vilket vi hade valt som nivån för en sur miljö. Vi droppade fem droppar natriumhydroxid i den andra bägaren. De fem dropparna gav pH-värdet 9. Den tredje bägaren skulle vara neutral och därför tillsatte vi inget ämne utan den bestod av rent vatten. Det gjorde att vi fick tre tydliga grupper med jämna intervaller. pH- värde 5 sur, pH-värde 7 neutralt och pH-värde 9 basiskt. För att mäta och säkerställa att vi hade rätt pH-värde i de tre bägarna använde vi oss av pH-papper.

Sedan tog vi, med hjälp av en pincett, tre filter och doppade i de olika vätskorna i de olika bägarna med syra, bas och neutral. De fick vara i vätskan i 3 sekunder. Vi tog upp filtrena och la dem i varsin petriskål. För att inte blanda ihop skålarna markerade vi dem med namn och eventuellt tillsatt ämne. Vi la ner tre Adzukibönor i varje petriskål. Varje petrisskål förslöts med ett lock."... Köp tillgång för att läsa mer

Biologi 1 - Labbrapport: Böntester

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-24
    Känns inte trovärdig. Metoden ska skrivas i passiv form.