Biologi 1 | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 11
  • 3189
  • PDF

Biologi 1 | Sammanfattning

En sammanfattning i Biologi 1 där eleven redogör för ett flertal olika begrepp och fenomen inom läran om celler, molekyler, ekologi, ekosystem, populationers ekologi och cellteori.

Innehåll

Levande eller inte?
Cellteori
Livets molekyler
Socker
Fettsyror
Aminosyror
Nukleotider
Organismer och kol
Autotrofer
Heterotrofer
Organismers energiförsörjning
Ekologi
Ekosystem
Vatten
Vattnets kretslopp
Klimat
Energiflöde i ekosystemet
Näringskedja
Näringsväv
Producent
Konsumenter
Nedbrytare
Näringämnen
Koletskretslopp
Kvävetskretslopp
Jorden
Jordmån
Olika typer av jordmån
Podsol
Brunjord
Populationers ekologi
Samhällen
Predation
Symbios

Utdrag

Vatten - en grundförutsättning för liv

På jorden har vi bra förutsättningar för liv pågrund av att vi är på lagom avstånd till solen, det finns grundämnen som kol och att det finns vatten.
Vatten är otroligt viktigt för naturen. Den har ett antal egenskper som möjligjör vissa saker för naturen.
Först och främst krävs vatten för att de kemiska reaktioner i cellen skal hända.
Vatten-molekylen är en dipol vilket betyder att innebär att den fungerar som ett lösnings medel för många ämnen då den positiva sidan av vattnet dras och binds med negativt ladadde joner och andra dipolers negativa sidor och viseversa för den negativa sidan.
Vatten binder också till sig själv med sk vätebindningar vilket gör att det är svårt att sära på dem och det får en högkokpunkt. Vätebindningarna ger också uphov till ytspänning som många arter och djur drar nytta av. Vatten är också genomskinligt vilket låter solljs passera genom vattnet i sjön och tillåta fotosyntes även där.

Vattnets kretslopp

Vattnet på jorden cirkulerar ständigt mellan vattenytor, atmosfär och landytor. Det som driver på detta kretslopp är solen. Solens värme får haven att avdunsta och blir till moln som sedan regnar ner som sötvatten igen. Växter och träd är en del i detta kretsklopp då solens värme får vattnet att färdas genom ett helt träd innande går över till ånga vilket både träden och vi drar nytta över. Om man skulle hugga ner tillräckligt många träd skulle alltså vattnets kretslopp rubbas.

Det är solens energi som driver och medverkar om inte direkt indirekt i alla kretslopp ovanland. Kemoautotrofer klarar sig utan och dessa hittar man långt nere i havets botten där inget solljus infinner sig.

Klimat
Jordens klimat bestämmer vilka växter och djur som lever på vilka platser och klimatet påverkas främst av mängedn solenergi och luftmassor. Solenergin och därmed solens värme sprids över ett mindre område vid ekvatorn då solen träffar rakt på till skillnad från polerna där solen kommer in från sidan och mycket energi avreflekteras. Alltså, beroende på i vilken vinkel ytan träffas av solen avgör hur mycket som reflekteras iväg vilket påverkar hur varmt klimatet är. Hur mycket som avreflekteras beror också på det befintliga klimatet, skog, öken, hav..

Energiflöde i ekosystemet

Näringskedja
En närigskedja visar med pilar vilka arter som är beroenda av varandra som föda i ett ekosystem. När ett djur äts av ett annat övergår den energin det första djuret hade inom sig (bunden kemisk energi, kol m.m). En näringskedja visar alltså också hur energin flödar genom ett ekosystem.

Näringsväv
Eftersom ett visst djur äts av mer en en annan art så måsta man utöka näringskedjorna. Näringsvävar är flera näringskedjor tillsammans som visar hur alla arter är beroende av varandra i ett ekosystem.

Varje art i en näringskedja eller en näringsvävhar en ekolgisk roll. Det finns tre... Köp tillgång för att läsa mer

Biologi 1 | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.