Biologi: Djurs evolution, etologi och ekologi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 8
 • 2334
 • PDF

Frågor och svar: Biologi: Djurs evolution, etologi och ekologi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med fokus på olika djurarters evolution, etologi och ekologi. Eleven redogör bl.a. för naturligt urval, förökning, kommunikation mellan djur samt likheter och skillnader mellan olika grupper av ryggradsdjur.

Lärarens kommentar

Du svarar både utförligt och nyanserat på de frågor där möjligheten till det ges! Du riktar in dig rakt på frågan, utan att ta med saker runt omkring, vilket är viktigt för ett nyanserat tänkande. Finns inte mycket för mig att tillägga.

Innehåll

1.) Ge exempel på en anpassning till en viss miljö och försök ge en tänkbar förklaring till hur den kan ha uppkommit genom naturligt urval.
2.) Jämför sexuell och asexuell förökning. Diskutera för- och nackdelar med de olika metoderna när det gäller en arts spridning och överlevnad.
3.) Redogör för några olika sätt på vilka djur kan kommunicera med varandra.
4.) Redogör för vilka olika ekologiska roller svampar kan ha.
5.) Redogör för likheter och skillnader mellan de olika grupperna ryggradsdjur.
Källa: Biologi 1: Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander m.fl.

Utdrag

Vid asexuell (partenogenes) förökning görs avkomman diploid utan befruktning. Om det sker en mitotisk asexuell fortplantning så bildas ägget genom mitos och utvecklar sedan en identisk avkomma av modern . Det bildas kloner av henne som sedan kan reproduceras fort och effektivt och på så vis ”erövra” områden av ursprunget ur en individ. Partenogenes är fördelaktigt på så vis att det är en... Köp tillgång för att läsa mer

Biologi: Djurs evolution, etologi och ekologi | Instuderingsfrågor

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-21
  Toppen att ha bredvid när man gör ett arbete själv
 • 2016-07-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra information och bra att källlor finns med
 • 2018-10-30
  Bra
 • 2016-06-15
  Jättebra, var till stor hjälp.