Biologi: Ekosystem, fotosyntes, jordmån, population | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 977
 • PDF

Biologi: Ekosystem, fotosyntes, jordmån, population | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om biologi och några av de grundläggande begreppen inom ämnet. Bland annat diskuteras ekosystem, fotosyntes, jordmån, population och Östersjöns anaeroba nedbrytning.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

Fråga 1: De gröna växterna skapar positiva livsbetingelser för nästan alla levande varelser genom att växterna utnyttjar atmosfärens gaser. Vilka gaser utnyttjas och vilka effekter får det för grundatmosfären?

Fråga 2: Redogör för hur energi och materia (t ex kol) omsätts i ett ekosystem.

Fråga 3: Det finns olika faktorer som är viktiga för en jordmåns egenskaper. Räkna upp dem och redogör för hur de påverkar jordmånen. Ge konkreta exempel på hur jordmånen påverkas.

Fråga 4: Redogör för vilka anledningarna är till att nerbrytningen har blivit anaerob i Östersjöns djupare delar?

Fråga 5: En mindre älgpopulation tar sig i land på en obefolkad ö. På ön växer mest gran och tall, men även lövsly längs strandzonen. På ön förekommer mest fåglar, men även mindre populationer av snok och utter. De första åtta åren ökar populationen älg explosionsartat på ön, men det nionde och tionde året sker en drastisk lika minskning av antalet individer. Inga drastiska förändringar av klimatet skedde under denna tid.

• Ange tre möjliga orsaker till att populationen älg kunde öka kraftigt de första åren.
• Ange tre möjliga orsaker till att populationen älg minskade kraftigt efter åtta år.

Utdrag

Solens strålar förser jordenns ekosystem med ljus och värme, energi. Våra växter samlar in solenergi och gör kemiskt bunden energi av det, druvsocker. Sedan när det kanske kommer något djur och äter upp växten frigörs energin i sockret igen och omvandlas till rörelse- och väremenegi. Så när djuret rör på sig blir det varmt och denna värme strålar ut i rymden igen. Således måste ny solenergi ständigt tillföras till vår jord. Detta kallas för att energin... Köp tillgång för att läsa mer

Biologi: Ekosystem, fotosyntes, jordmån, population | Frågor och svar

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-11
  hittade 2 liknande uppsatser men rekomenderar den här eftersom den innehåller svaret på alla 5 frågor jämfört med den andra som bara innehåller svaret på bara 4, men det är ändå värd att ladda ner båda och jämföra svaren, bra arbetat
 • 2016-07-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra skrivet hjälper till hur man ska formulera sig
 • 2018-10-30
  Bra
 • 2017-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kortfattat men ger alla svar och en bra inblick