Biologi: Evolution och livets uppkomst - Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi
 • MVG
 • 6
 • 1746
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Biologi: Evolution och livets uppkomst - Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i biologi med fokus på evolution och olika teorier kring livets uppkomst.

Innehåll

- Källförteckning
- Vad är evolution
- De olika teorierna om livets uppkomst
- Vilka var de första organismerna på jorden
- Har vi ett gemensamt arv med andra organismer på jorden
- Vilken teori är den mest riktiga anser du/ motivera

Utdrag

"Vad är evolution
Evolution i biologiskt sammanhang är de processer därigenom levande organismer utvecklas det vill säga förändras från en form till en annan från generation till generation. Dessa förändringar sker genom så kallade mutationer det vill säga plötsliga ändringar i arvsmassan som ger ändrade egenskaper hos organismer. Denna företeelse är livsviktig process därigenom levande organismer får anpassade egenskaper till livsmiljön som gör att livet eller överlevnad är möjligt. Om man ska översätta ordet evolution som en term så härstammar den från latin (evoluto) som i sin tur betyder upprullande/ förändring. Därmed innebär det att evolution betyder förändring i gen Polen hos en population. Evolutions betydelse kompletteras då man också tolkar sam evolution som i sin tur betyder samspel mellan individer med olika ärftliga egenskaper, vilket betyder arter anpassas till varandra och till miljön genom det naturliga urvalet."... Köp tillgång för att läsa mer

Biologi: Evolution och livets uppkomst - Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  akfnjbnjsnjnkdnjkfnadjfnsdjnvjsd jätte bra!
 • 2015-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  BRA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Verkligen jätte bra!!!!!!
 • 2015-02-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jbashdhaskdhasdkjasjd