Försurning av mark och sjöar | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi
 • MVG
 • 10
 • 1740
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Försurning av mark och sjöar | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete inom biologi där eleven undersöker försurning av mark och sjöar: orsaker, uppkomst, konsekvenser samt tänkbara åtgärder.

Innehåll

- Försurning av mark och sjö
- Försurning av mark och vatten
- Orsaker till försurning
- Hur uppkommer försurning
- Försurade sjöar
- Kraftigt försurad sjö
- Vad kan åtgärderna vara

Utdrag

Försurning av mark och sjö

Vi människor förstör luften vi andas med avgaser och andra giftiga utsläpp som kommer ut till miljön varje dag. Vi förstör även vattnet vi dricker med kemikalier och havet vi badar i förstör vi med övergödning och utsläpp. Utöver detta så utökar vi vår tillverkning av onödiga förpackningar, medan sophögarna och avfall snart börjar välla över oss. Utsläpp till luft och vatten buller och naturslitage kan medföra negativa effekter. Redan vid 1850 då den industriella revolutionen sattes igång har vi hela tiden ökat vårt utsläpp till naturen av koldioxid och andra ämnen som har bidragit med negativa effekter för vår miljö. Dessa utsläpp har främst varit koldioxid, sotpartiklar, svaveldioxid och andra tungmetaller som kvicksilver. Idag har vi en större miljö påverkan med eldning av kol, olja och ved. Vi släpper även ut kemikalier och läkemedel som aldrig förut. Miljöproblemen som vi ser är stora och komplexa, största problemet är nog att vi lider av informationsbrist. Vi fortsätter med samma livsstil utan att känna till konsekvenserna av våra handlingar. Det vi ofta kan känna är att det lilla förorening man gör knappt kan påverka den stora jorden. Ett annat dilemma är utvecklingen av befolkningen alltså den ökade mängd population, vi människor utökar oss extremt mycket och det leder till ökat problem främst i städer och givetvis att de människorna behöver mera resurser... Köp tillgång för att läsa mer

Försurning av mark och sjöar | Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-07-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den är lång och detaljrik. Jag vet inte om den ska vara så lång som det står men i pdf-filen så finns det massor med tomma blad. Om det inte hade funnits så hade det varit full poäng från min sida. Vad gäller innehållet så är det detaljrikt men också väldigt bra skrivet, det var till väldigt god hjälp.
 • 2015-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra skriven! lätt att förstå strukturen på grund av innehållsförteckning
 • 2016-06-15
  Mycket bra, välskrivet.
 • 2015-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats med bra fakta som hjälper en förstå lättare