Biologi: Naturtypsbeskrivning av sjön Mälaren - Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Biologi
  • MVG
  • 6
  • 1503
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Biologi: Naturtypsbeskrivning av sjön Mälaren - Fördjupningsarbete

En naturtypsbeskrivning av den svenska sjön "Mälaren". Eleven redogör bland annat för Mälarens geografi, abiotiska och biotiska faktorer samt miljö och yttre påverkan i Mälaren.

Innehåll

- Källförteckning
- Allmänt sjöar
- Mälaren som sjö
- Abiotiska och biotiska faktorer/ näringskedja
- Miljön och yttre påverkan

Utdrag

"Allmänt sjöar
Idag har vi cirka hundra tusen sjöar. Tillsammans utgör de nästan 9 % av Sveriges totala yta. En sjö är en samling av vatten som inte är en del av havet utan den är en egen samling som inte har någon införsel från havsvatten eller vattendrag. Sjöar får sitt vatten genom främst regn och tillrinning från skogen som brukar vara omkring liggande. Givetvis finns det mångfald av djur och växter som lever i sjöar. Skogen som ligger omkring avgör en stor del av sjöarnas liv och fortsatt överlevnad och samma för skogen. Då många näringskedjor är kopplade till fåglarna och djuren som lever omkring sjöarna.

Vissa fiskarter och kräftdjur kan givetvis vara inplanterade, i vissa sjöar har de kunnat föröka sig och bli en del av miljön, i andra fall har de konkurrerat de andra organismerna helt.

Vi människor påverkar sjöarna väldigt mycket idag både genom vårt utsläpp av olika gift ämnen, överfiske och förstörelse av miljön omkring sjön. Det sätter sina spår tydligt och gör att våra sjöar blir livs fattiga och försurade.

Idag ska vi fördjupa oss på sjön MÄLAREN där vi går in närmare på de biotiska och abiotiska faktorerna. De olika näringskedjorna och näringsväven som finns. Även de olika kretsloppen i sjön och med miljön utanför sjön. Vi ska även berätta om den miljöpåverkan som vi människor bidrar till och vilka effekter de har på sjön."... Köp tillgång för att läsa mer

Biologi: Naturtypsbeskrivning av sjön Mälaren - Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.