Biologisk psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • C
  • 3
  • 1387
  • PDF

Biologisk psykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om biologisk psykologi.

Utdrag

Vad är biologisk psykologi? Jo, biologisk psykologi är den delen av psykologin som försöker begripa och klargöra psykologiska funktioner med biologiska processer. Till exempel hur hjärnan och nervsystemets driftighet har med att göra våra tankar, beteende och känslor.

Nu när biologisk psykologi termen är förstått. Så kan frågan om hur man använda biologisk psykologi för att förklara människans beteende, tankar och känslor besvaras. Enligt mig kan de perspektivet förklara känslor, tankar och beteende med hjärnan. Amygdalan, strimmiga kroppen, främre pannloben, Hippo campus och hjärnbalken är viktiga delar i hjärnan som är orsaker till vissa beteenden om de är på ett visst sätt.

Med hjälp av biologi, vad som händer i hjärnan kan man ta reda på om t.ex. pannloben är som den ska vara, om den inte är då kan man förstå varför någon tänker och tycker på ett sätt som får personen att bete sig på ett vis som är ett frågetecken för andra.

Inom kognitiv psykologi finns det ett begrepp som är maskros barn och det innebär att någon har haft en dålig uppväxt men kan ändå hantera motgångar. Vad kallar man barn som har haft en tuff uppväxt och kan ändå inte klara motgångar?

Människans hjärna är indelad i flera kategorier men en kategori som enligt artikeln ”Ondskan sitter i pannloben” påpekar att pannloben har en viktig kontroll när det kommer till känslor, tankar och beteende. Någon man vid namnet Dorta page hade någon skada i pannloben och ... Köp tillgång för att läsa mer

Biologisk psykologi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.