Biologisk psykologi | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • B
  • 5
  • 2721
  • PDF

Biologisk psykologi | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven svarar på följande frågor.

1. Hur kan man använda biologisk psykologi för att förklara människans beteende, tankar och känslor? Skriv utförligt, nyanserat och förtydliga med exempel från artiklarna (se till att använda några olika begrepp när du kopplar till artiklarna). Försök även att koppla till egna erfarenheter – alltså till saker du själv har upplevt som man skulle kunna förklara med biologisk psykologi.

2. Tycker du att biologisk psykologi kan förklara hela människan? Alltså alla våra beteenden, tankar och känslor, eller räcker inte biologisk psykologi till? Skriv utförligt och förtydliga med exempel från artiklarna (se till att använda några olika begrepp när du kopplar till artiklarna). Försök även att koppla till egna erfarenheter – alltså till saker du själv har upplevt som man antingen skulle kunna förklara med biologisk psykologi eller som inte skulle kunna förklaras med biologisk psykologi. Då får du ju med för- och nackdelar som är kopplade till egna erfarenheter också.

3. Hur påverkar arv och miljö människan? Kan du hitta exempel från artiklarna och från biologisk psykologi i stort på hur människan ärver egenskaper eller reaktionssätt och exempel på där vår hjärna påverkas av miljön? Skriv utförligt och förtydliga med exempel från artiklarna (se till att använda några olika begrepp när du kopplar till artiklarna). Vill du kan du även här använda exempel på egna erfarenheter för att förtydliga ditt svar.

Lärarens kommentar

Intressanta svar. Du beskriver psykologin på ett sätt som visar att du har skaffat dig stor kunskap i ämnet. Förutom att beskriva hur biologisk psykologi vill att samhället ser ut och vilka skillnader det finns mellan olika teorier, kan du också lyfta vad du bedömer är styrkor och svagheter. Du är både utförlig och ofta nyanserad (t.ex. att biologisk psykologi kan vara bra och dålig, det handlar om vem vi frågar, våra liv och vår uppväxt påverkar hur vi beter oss). Fortsätt så här så kommer det gå väldigt bra för dig i psykologi.

Utdrag

Den biologiska psykologin handlar om vad som händer i människans hjärna när vi känner och tänker och varför vi beter oss på ett visst sätt som skiljer oss från vår omgivning. Som ett exempel kan vi ta varför tonåringars framtidsplaner ofta sträcker bara sig till nästa fredag. Svaret finns i artikeln ”Hjärnan fullvuxen först vid 25”. Författaren Jay Giedd lyfter upp i artikeln att tonåringars hjärna mognar först vid 25 års ålder, och att det är den främre delen av hjärnan som mognar sist. Denna främre del av hjärnan heter pannloben och det är den del som handlar om förmågor som framtidsplaner och kunnandet till riskbedömning. Just denna del är inte utvecklat hos tonåringarna som det är hos de vuxna. Efter att ha läst denna artikel anser jag att jag och dessa tonåringar har något gemensamt. Anledningen till det är att jag själv sällan brukar tänka på konsekvenserna av saker och ting. Som tonåringarna så sträcker sig min framtidsplanering från denna vecka till 2-3 veckor framåt. Men det beror inte på att jag inte kan eller att jag är skadad i min främre hjärndel(pannloben). Men som Giedd skrev så mognar den delen av hjärnan först vid 25 års ålder.

Med hjälp av det biologiska perspektivet kan man dels lära känna sig själv bättre och dels lära känna bättre sin omgivning. Ett exempel på det är varför vissa är mer reflexmässiga... Köp tillgång för att läsa mer

Biologisk psykologi | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.