Biologiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 7
 • 3150
 • PDF

Biologiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i form av frågor och reflekterande svar, som berättar om det biologiska perspektivet inom psykologin. Viktiga begrepp inom perspektivet tas upp och förklaras, sjukdomar diskuteras utifrån perspektivet och ett resonemang kring arv och miljö förs också.

Innehåll

1. Vad innebär det biologiska perspektivet? Tänk på att ge exempel och ta med alla delar
av perspektivet, d.v.s. hjärnans funktion, nervcellen, nervsystemen, signalsubstanser
och hur vi kan påverkas av detta.

2. Ge exempel på sjukdomar och behandlingsmetoder inom det biologiska perspektivet
och förklara hur de fungerar.

Fundera nu på följande fråga: Är könet, man och kvinna, en skapelse av arv (genetiskt,
d.v.s att vi är födda sådana) eller miljön (uppfostran, d.v.s att vi blivit sådana genom
samhällspåverkan och föräldrapåverkan)?

Utdrag

För det mesta lär vi in oss alla ämnena i skolan enskilt och man kan inte se sammanhanget om det man läser i naturkunskapen och det i samhällskunskapen. Men vanligtvis finns det anknytningspunkter och det är essentiellt att alltid ha i huvudet att vår värld inte är splittrad, utan för att skapa helheter måste vi ta läran och använda all vår kunskap. Det biologiska perspektivet är ett tvärvetenskapligt område dvs att det är en forskning som... Köp tillgång för att läsa mer

Biologiska perspektivet | Psykologi | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra uppsats om biologiska perspektivet
 • 2016-12-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den här är guld. Amazing
 • 2015-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  efrgthyujikolkijuhgfdesw