Biomolekyler och kemisk bindning | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • B
 • 3
 • 870
 • PDF

Biomolekyler och kemisk bindning | Sammanfattning

En sammanfattning om biomolekyler och kemisk bindning. Sammanfattningen tar i punktform upp exempelvis vilka biomolekyler som finns i en cell, hur biomolekyler är uppbyggda, vad som skiljer växtceller från djurceller samt förklarar cellandning och enzymers funktion.

Innehåll

- Vilka är de olika biomolekylerna och vilken funktion har de i cellerna (organismerna)
- Hur är biomolekylerna uppbyggda. (vilka mindre molekyler de består av)
- Olika organellernas funktioner i cellen och vad skiljer växtceller från djurceller
- Hur fungerar ATP-molekylen som energibärare

Utdrag

Kolhydrater
Används som energikälla. Enkla sockerarter, monosackarider har 3-7 kolatomer. Vid varje kolatom sitter oftast en syreatom. Dessa är antingen hydroxalgrupper eller karbonylgrupper. Två enkla sockerarter tillsammans bildar en disackarid och långa kedjor kallas polysackarider.

Lipider
Fetter och fettsyror. Vi äter fett för att få energi och för att cellerna ska få lämpliga molekyler som byggmaterial. Det är fettsyrorna som avgör om fettet är nyttigt eller ej. Fettsyror är organiska syror med en lång kolvätekedja. Det kan förekomma... Köp tillgång för att läsa mer

Biomolekyler och kemisk bindning | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Man får mycket information. Mest till hjälp var nog angående lipider. Mer information skulle inte skada.